ตารางเดินเรือ ไป เกาะยาวน้อย ( *แก้ไขข้อมูล ล่าสุด 1/08/2559)
  • จาก ภูเก็ต :
  • จาก กระบี่ :
  • จาก พังงา :
จากภูเก็ต สำหรับท่านที่ออกเดินทางจากในตัวเมืองภูเก็ต หากท่านไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถใช้บริการ รถสองแถว สาย ภูเก็ต - ป่าคลอก - บางโรง โดยรถจะออกจากตลาดสดเทศบาลนครภูเก็ต (ถนน ระนอง) รถเที่ยวแรก ออกเวลา 8.20 น และคันต่อไปก็จะมาต่อคิว ทุกๆ 30 นาที และรถคันสุดท้าย ออกเวลา 1.30 โดยรถทุกคันจะนำท่าน มาถึง ท่าเรือ บางโรง พร้อมลงเรือได้เลยครับ...( ค่าเรือ โดยสาร - เรือเร็ว คนละ 200 บาท, - เรือหางยาว คนละ 150 บาท )
ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต ) - เกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต )

ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต ) - เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง ( ภูเก็ต )
07.50
เรือเร็ว 30 นาทีี
06.30
เรือเร็ว 30 นาทีี
08.30
เรือเร็ว 30 นาทีี
07:00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
09.15
เรือธรรมดา 1 ช.ม
07.30
เรือเร็ว 30 นาทีี
09:50
เรือเร็ว 30 นาที
07.50
เรือเร็ว 30 นาทีี
10:30
เรือเร็ว 30 นาท
09:00
เรือเร็ว 30 นาทีี
11.30
เรือเร็ว 30 นาที
09.30
เรือเร็ว 30 นาที
12.00
เรือเร็ว 30 นาที
10:30
เรือเร็ว 30 นาที
12:30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
11.40 อ่าวนาง-เกาะยาว-ภูเก็ต
เรือเร็ว 30 นาทีี
13.30
เรือเร็ว 30 นาที
   
   
13:30
เรือธรรมดา 1 ช.ม
14.30
เรือเร็ว 30 นาทีี
14:00
เรือเร็ว 30 นาทีี
15.00 ภูเก็ต-เกาะยาวน้อย-อ่าวนาง
เรือเร็ว 30 นาทีี
15:00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
16.00
เรือเร็ว 30 นาทีี
16.00
เรือเร็ว 30 นาทีี
17:00
เรือธรรมดา 1 ช.ม
16.40
เรือเร็ว 30 นาทีี
17:40
เรือเร็ว 30 นาทีี
   
จากกระบ่ี ท่านสามารถ เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ ได้ที่ ท่าเรือบ้านท่าเล่น โดยมีรถสองแถวออก จากบ้านตลาดเก่า อำเภอเมืองกระบี่ ไปยังท่าเรือท่าเลน ก่อนเวลาเรืิอออก ประมาณ 1 ชั่วโมง
ท่าเรือบ้าน ท่าเลน (กระบี่ ) - เกาะยาวน้อย ท่าเรือบ้าน - ท่าเลน (กระบี่ )

จาก ท่าเลน (กระบี่ ) - เกาะยาวน้อย

จาก เกาะยาวน้อย - ท่าเลน (กระบี่ )
09.00
เรือธรรมดา 45 นาที
07.00
เรือธรรมดา 45 นาที
10.00
เรือธรรมดา 45 นาที
07.30
เรือธรรมดา 45 นาที
11.00
เรือธรรมดา 45 นาที
08.30
เรือธรรมดา 45 นาที
12.00
เรือธรรมดา 45 นาที
09.30
เรือธรรมดา 45 นาที
13.00
เรือธรรมดา 45 นาที
10:30
เรือเร็ว 20 นาที
14:00
เรือเร็ว 20 นาที
11.30
เรือธรรมดา 45 นาที
15.00
เรือธรรมดา 45 นาที
12.30
เรือธรรมดา 45 นาที
16:00
เรือธรรมดา 45 นาที
13:30
เรือธรรมดา 45 นาที
17.00
เรือธรรมดา 45 นาที
14.30
เรือธรรมดา 45 นาที
17.30
เรือธรรมดา 45 นาที
16.00
เรือธรรมดา 45 นาที
ท่าเรือ คลองแห้ง อ่าวนาง กระบี่ - เกาะยาวน้อย
จาก ท่าเรือ คลองแห้ง อ่าวนาง กระบี่ - เกาะยาวน้อย
จาก ท่าเรือ มะเนาะ เกาะยาวน้อย - คลองแห้ง อ่าวนาง
11:00
เรือเร็ว 30 นาที
14:30
เรือเร็ว 30 นาที

*** จาก พังงา ออกจากท่าด่านศุลกากร เมืองพังงา เรือออกเวลา 13.30 น ทุกวัน ค่าโดยสารคนละ 200 บาท   หมายเหตุ** เรือจากพังงามีวันละ 1 เที่ยวเท่านั้น กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที

ท่าด่าน ( พังงา ) > เกาะยาวน้อย > ท่าด่าน ( พังงา )

ท่าด่าน ( พังงา ) > เกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อย > ท่าด่าน ( พังงา )
13.00
เรือธรรมดา
07.30
เรือธรรมดา

 

 
Copyright @ 2009 kohyaochukit.com, All rights reserved.
52/3 หมู่ื่ 5, ต. เกาะยาวน้อย,อ.เกาะยาว, จ. พังงา , 82160
โทร : 0 76 454 232, แฟ็กซ์ 0 76 454 233
อีเมล์ : reservation@kohyaochukit.com
บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ที่พักนี้

ฟรี WIFI ZONE