ยินดีต้อนรับสู่ เกาะยาว เกาะยาวน้อย .

ข้อมูลทั่วไปของทั่วไปเกาะยาวน้อย เกาะยาวน้อย ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ 147.8 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 2 เกาะ มี 3 ตำบลคือ เกาะยาวน้อย , เกาะยาวใหญ่ , พรุใน (เกาะยาวใหญ่และพรุในอยู่บน เกาะเดียวกัน)  มีจำนวนประชากร 15000 คน , 18 หมู่บ้าน , 3100 หลังคาเรือน (ข้อมูลเมื่อ 30 ธันวาคม 2546) เกาะยาวน้อย มีประชากร 6,000 คน มีอาชีพ ประมง ค้าขาย และบริการส่วนมาก นับถือศาสนา อิสลาม มาเที่ยวที่นี่ต้องเที่ยวแบบธรรมชาติ ถึงจะได้บรรยากาศ เพราะ ว่าหมู่เกาะที่นี่สวยงามมากๆ มีเกาะเล็กเกาะน้อยรอบๆ เกาะยาว
น้อย และเกาะยาวใหญ่นับร้อยเกาะ 

หาดป่าทราย

เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดบนเกาะยาวน้อย
แห่งนี้ และเป็นที่ตั้ง ของ เกาะยาว ชูกิจ รีสอร์ท และ บังกะโล ต่างๆมากมาย มีแนว ชายหาด ทรายทอดยาว สวยงาม และ สามรถลงเล่นน้ำ ได้ตลอดแนวชายหาด หรือจะเลือกการ นั่งปิคนิคกับครอบครัว ได้อย่างสบายใจ
หาดท่าเขา

เป็นชายหาดีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม
มากบนกะยาวน้อย เป็นหาดที่ตั้งอยู่ในหุบ อ่าวลึกเข้ามาในแผ่นดิน สามารถลงเล่น น้ำได้ พอเวลาน้ำลงยังสามารถใช้พื้นท ี่ใน อ่าวเป็น สถานที่ออกกำลังกายได้ พร้อม กับชมธรรมชาต ิอันสวยงาม ของป่าเกาะ
ต้นไม้ใหญ่

เป็นต้นโพธิ์ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไทย
มีขนาด 30คนโอบและ พื้นที่ป่าในบริเวณ นี้เป็นป่าแบบดึกดำบรรพ์ ซึ่งดูแล้วงดงาม แปลกตามากท่านสามารถมาที่นี่ ได้ด้วยเส้นทางเดินป่า หรือเดินทางมาทาง เรือซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า
หาดโล๊ะหา :

เป็นหาดทราย ที่อยู่ทางตอนเหนือ สุดของเกาะยาวน้อย ห่างจาก ตัวอำเภอ
10 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้าง
ลำบาก มากๆ เหมาะ สำหรับ ปั่น จักรยานเสือภูเขา เพราะ เป็นเส้น ทางผ่านสวนยางพารา ทึบ อากาศ เย็นสบาย ปัจจุบันมีโรงแรม พาราไดส์
ตั้งอยู่
ป่าเกาะ

เป็นหมู่เกาะหินปูนที่ตั้งอยู่ทางทะเลฝั่งตะวัน
ออกของเกาะยาวน้อยเช่น เกาะห้อง
(เกาะบีเละห์), เกาะลาดิง, เกาะผักเบี้ย
ท่านสามารถ นั่งเรือไปถึงเกาะเหล่านี้ใช้เวลา
เพียง15-20นาทีด้วยเรือหางยาว แล้วจะพบ
กับเกาะรูปร่างแปลกๆ และอ่าวโค้งสวยงาม
แล้วยังรวมไป ถึงชายหาดอันแสนสงบเงียบ ซึ่งไม่สามารถหาที่ไหนได้ป่าเกาะ นับเป็นอีก แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเมื่อท่านมาเที่ยว
ที่นี่
เกาะนอก

เกาะนอกเป็นเกาะเขาหินปูนขนาดเล็กที่อยู่
ไกล้กับยาวน้อยมากที่สุดนั่งเรือเพียง 5นาทีก็ถึง บนเกาะจะมีหาดทรายขนาด เล็กสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย และท่านยังสามารถเดินขึ้นไปบนยอดเขา
ของเกาะเพื่อ ชมทิวทัศน์มุมสูงของ เกาะยาวน้อย และบริเวณป่าเกาะได้
กาโรส

เป็นชื่อของกลุ่มภูเขาหินปูนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านควนโอ ตำบลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ได้แก่ ป่าชายเลน แม่น้ำ คลอง เทือกเขาหินปูน ถ้ำ และที่สำคัญคือ ภาพเขียนสีโบราณ ซึ่งถือ ได้ว่าเป็นจุดเด่นของกาโรส
นาข้าว บนเกาะยาวน้อย

เกาะยาวน้อยเป็นเกาะเพียงเกาะเดียวใน
พื้นที่อ่าวพังงาที่มีการทำนาข้าวมาเป็นเวลา
นานกว่า 200 ปี และยังทำมาจนถึงทุกวันนี้
ใน 1 ปีจะทำนาสองครั้ง และเก็บข้าวไว้ทาน
กันเองในครอบครัว ท่านสามารถนั่งรถ ไป
ตามถนนสายรอบเกาะ เพื่อชมทัศนีย์ภาพอัน
สวยงามของนาข้าว และทุ่งข้าวเหลืองอร่ามตา
 
Copyright @ 2009 kohyaochukit.com, All rights reserved.
52/3 หมู่ื่ 5, ต. เกาะยาวน้อย,อ.เกาะยาว, จ. พังงา , 82160
โทร : 0 76 454 232, แฟ็กซ์ 0 76 454 233
อีเมล์ : reservation@kohyaochukit.com
บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ที่พักนี้

ฟรี WIFI ZONE