ราคาห้องพัก

ประเภทห้องพัก
( Air-conditioned )
ราคา
1 ฟฤศจิกายน 2558 - 30 เมษายน 2559
ราคา
1 พษภาคม 2558 - 30 ตุลาคม 2558
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
Deluxe Bungalow with Garden View
3,500 + อาหารเช้า
1,900 + อาหารเช้า
180
220
350
Superior Bungalow with Garden View
3,000 + อาหารเช้า
1,700 + อาหารเช้า
180
220
350
Copyright @ 2009 kohyaochukit.com, All rights reserved.
52/3 หมู่ื่ 5, ต. เกาะยาวน้อย,อ.เกาะยาว, จ. พังงา , 82160
โทร : 0 76 454 232, แฟ็กซ์ 0 76 454 233
อีเมล์ : reservation@kohyaochukit.com
บัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ที่พักนี้

ฟรี WIFI ZONE